אודות הכנס “ירושלים עיר כשירה תרבותית”

על הכנס:

האם ירושלים, עם המורכבות הרבה שבה, יכולה להיות עיר כשירה תרבותית?

מהי בעצם כשירות תרבותית? כשירות תרבותית היא הכושר, היכולת, של מערכת לטפל בצורה אופטימלית במגוון השונויות התרבותיות של קהלי היעד שלה ושל הצוות שלה. זאת על מנת שהמערכת תהיה אפקטיבית והוגנת יותר בפעולתה. ישנם, בארץ ובעולם, בתי-חולים, מוסדות אקדמיים, מערכות כלכליות, יחידות משטרה ועוד שחרטו על דגלם את השאיפה לכשירות תרבותית.

ומהי עיר כשירה תרבותית? אותו הדבר, אבל בהיקף עירוני. זו השאיפה שכל המערכות בעיר יהיו כשירות תרבותית!

האם זה אפשרי? בכך נדון בכנס הייחודי הזה!

מה יהיו תוצאות הכנס:

  • תוצאה 1.
  • תוצאה 1.
  • תוצאה 1.

דוברים

ראש העיר, נשיאת הקרן לירושלים, רטנה הקנדית, מפקד מרחב דוד,….

נושאים

כשירות תרבותית במרחב הציבורי, התמודדות עם מתחים חברתיים בעיר כשירה תרבותית, …, וכמובן – כיצד מתווים מדיניות לכשירות תרבותית.

וכן נדון בכשירות תרבותית בתחומים שונים: בריאות, חינוך והשכתה גבוהה, תרבות ואומנות וכו’

רישות...

המשתתים המעניינים ביותר בעיר יהיו בכנס הזה: דיגידם דיגידם. אלו האנשים שאתם תוכלו לעבוד גם בעתיד לשיפור הכשירות התרבותית בסביבתכם!

היום שאחרי

כנס זה רק לזמן קצוב. אבל על סמך כל מה שנעשה בכנס, נוכל ליזום מפגשי המשך לפיתוח התחום בירושלים…

תערוכות וחומרים

ארגונים ומומחים יציגו בכנס בתערוכה. חומרים יחולקו וכו’…

מה עוד נגיד ולא אמרנו?

הכנס יתקיים בתאריך… בשעות…. במקום….. חנייה…. וכו’